Aidite ASDS – MIX

asds

Laboratorijski skener z ultra natančnostjo 7 µm. Zahvaljujoč funkciji AutoScan DS se lahko skenira model v celoti v 13 sekundah, bukalno v 6 sekundah, hkrati je visoka natančnost ohranjena.

Odprta »output format« STL in PLY formata, ki ju lahko enostavno integrirate v katerikoli CAD SW.

asds mix vizualizacija